2017-02-24

På Fortnox i Växjö råder bråda dagar i det nya huset på I11-området. Parallellt med inflyttning och byggarbeten som fortfarande pågår utomhus, håller Jesper Svensson precis på med att förbereda vårens elevarbeten. Och det är ett arbete som kan vara viktigare än man tror.

Just nu är man 155 anställda på företaget varav 45 inom utveckling och test, men behovet av utvecklare är stort och ett 20-tal ytterligare utvecklare vore önskvärt. Ett bra sätt att hitta och knyta till sig fler medarbetare som Fortnox använder, är att ta in praktikanter från skolorna.

Jesper Svensson, utvecklingschef på Fortnox.

Jesper Svensson, utvecklingschef på Fortnox.

– Vi skulle gärna vilja anställa fler seniora utvecklare, men det finns inte så då måste man bygga egna av juniora utvecklare som lärs upp, berättar Jesper Svensson som är utvecklingschef på Fortnox.

Att jobbmarknaden är tuff för IT-företagen och kommer att vara det fortsatt är Jesper Svensson övertygad om.

– Vi tror gärna att det bara är IT-industrin som ska växa och svälja framtidens utvecklare, men nu står stora delar av industrin inför digitaliseringar och industrin kommer att kräva en massa ytterligare utvecklare och konsulter och det har vi inte tagit höjd för.

Ni tar emot APL-elever från gymnasiet. Berätta, hur går det till?

– Det stämmer. Jag ska faktiskt hålla intervjuer denna vecka för vårens arbete. Vi försöker efterlikna en jobbintervju så mycket som möjligt. Jag har skickat över några projekt jag skulle villa ha hjälp med som eleverna får söka. De sökande skickar in CV:n och ansökningar om varför just de vill jobba med ett visst projekt och därefter kallar jag till personliga intervjuer.

– På detta sätt anmäler de sig till de projekt de helst vill genomföra och vi behöver inte tacka nej till de som får komma på intervju.

Vad får de jobba med för projekt?

– Det är förstås viktigt att vi anpassar oss till deras nivåer. Så är det ju även när vi anställer folk med olika förutsättningar på olika nivåer. Vi gör inget i Fortnox plattform och system, men vi har många olika interna utvecklingsprojekt, inte minst inom vårt intranät. Ett exempel är ett spel som ska hjälpa oss lära känna varandra i och med att vi nu blivit över 150 personer som jobbar här.

Vad skiljer gymnasieeleverna mot universitetets praktik och exjobbare?

– Det är svårt att generalisera. Gymnasieeleverna har som regel färre timmar programmering från skolan, men det finns många med brinnande intresse som kan vara väl så erfarna. Sedan skiljer det till viss del i arkitektur och systemering, hur man bygger system. Men jag måste även slå ett slag för Daniel Lundberg och de andra på Teknikum som är fantastiska och verkligen lyckas hålla elevernas kunskaper relevanta på ett fantastiskt bra sätt! Även om eleverna inte är riktig färdigbakade programmerare verkar de få mycket bra förberedelser och förbehållsregler innan de kommer hit. Så vi har bara goda erfarenheter av Teknikum-eleverna.

Vad får ni ut av APL-elevernas arbete?

– Tidigare år har vi inte lagt så stor vikt vid att projekten ska leda till något som blir användbart för vår del, men den här gången vill vi ha in det i våra verktyg så att det tillför ett direkt värde för oss också. För att säkerställa detta vill vi nu ha två som jobbar inom samma projekt med bra handledning från vår sida.

­– Det finns kanske inga kortsiktiga vinster mer än att vi får system byggda, men vi får ju även möjlighet att vara med och påverka utbildningarna så att de är relevanta och anpassade efter vad vi behöver här i vår region.

Anställer ni några av eleverna?

– Vi har anställt elever från yrkeshögskola och universitet efter praktik och sommarjobb. De som kommer från gymnasiet vill som regel plugga vidare, men de är varmt välkomna tillbaka och vår förhoppning är att detta även kan bidra till att behålla framtida kompetens i regionen, att få folk att återvända och flytta hit där det finns jobb och attraktiva arbetsgivare.

Vad krävs från er sida?

– Det innebär ett visst förarbete med projekt och intervjuer. Sedan krävs lite projektledning och coachning under resans gång. Det är inte speciellt omfattande, bara det finns en kontinuitet i det och att man finns tillhands om de kör fast.

­

På Fortnox har man plats för fler.

På Fortnox har man plats för fler.

– Det är egentligen en ganska blygsam investering, men man måste ändå ta det på allvar. För studenterna är det en stor grej och det måste vi ha respekt för som arbetsgivare.

– Något vi tagit lärdom av från tidigare är vikten av att eleverna kommer med i gänget och är med på fika och andra sociala sammankomster. Annars blir det lätt att de håller sig för sig själva.

Skulle ni rekommendera andra företag att ta emot APL-elever från gymnasieskolan?

– Absolut! Detta är dessutom en praktik som blir mycket värdefull för eleverna, inte minst att ha med i CV:et som annars kan vara svårt att fylla. Jag skulle även vilja uppmana flera att engagera sig mera.

– Varför inte ställa upp och gästföreläsa och bidra till att utbildningarna blir relevanta? Bidra med verklighetsanknytning och ge en positiv bild av ditt företag som arbetsplats. Bjud in till studiebesök där ni bjuder på fika och berätta vad ni gör. Och varför inte passa på att låta någon i din personal få växa och utbildas genom att åka ut och föreläsa?

Något du skulle vilja ändra på eller tipsa skolorna om?

– Jag tycker att skolorna gör ett imponerande bra jobb. De är duktiga på att hålla sig relevanta och ligger långt fram ur alla aspekter. Det vi möjligen kan ha åsikter om är vilka tekniker de använder, men detta finns det ju många olika åsikter om och jag tycker nog att de hittat en lagom mix. Då skulle jag snarare vilja uppmana andra företag att hitta sätt att engagera sig för att stödja skolan. För det är oerhört viktigt för oss som region att vi alla hjälps åt och pushar för det här. Det är först då det kan hända grejer.

Dina bästa tips till andra företag?

– Ta elevernas uppgifter på allvar och se till att göra något konkret av det. Ju mer engagemang och innehåll du stoppar in, desto mer får du tillbaka.

– Ställ krav och locka gärna eleverna att gå utanför sina bekvämlighetszoner. Till exempel genom att låta eleverna använder de verktyg ni använder, inte de som de är vana vid från skolan.

– Räkna inte med att få tillbaka din insats direkt, men om du har tillräckligt bra och väl förberedda projekt kan det ge återbäring omgående också. Se bara till att ambitionsnivån hamnar på rätt nivå så att eleverna faktiskt når i mål och inte lämnar något halvfärdigt. Förarbetet och kontinuiteten under genomförandet är a och o.

Läs mer

Hitta sommarjobbare med APL
IT-kompetensen du söker kan finnas närmare än du tror

Satsning på att öka kunskapen om IT-relaterade gymnasieutbildningar
Brons till elev från Teknikum i Yrkes SM
IT-utbildningar i Linnéregionen

Fotnot: Det här är tredje delen i en serie om IT-kompetens från gymnasieskolan som kommer att publiceras under våren 2017.