2016-12-08

Vad är Big Data, vad kan vi ha det till och hur kan vi hjälpas åt att dra störst nytta av vad Big Data kan ge? Det var egentligen vad december-konferensen om Big Data i Kalmar handlade om. Och viljan att dela med sig var stor från såväl medverkande företag som forskare.

Kirse Jarnerö, SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut och Smart Housing Småland.

Kirse Jarnerö, SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut och Smart Housing Småland.

– Big Data är intressant både för industrin och för boende som vi jobbar med. I framtiden kommer man att bygga in en massa sensorer i byggnader och bostäder som samlar in mätdata, och då är frågan hur man ska hantera alla dessa data på ett etiskt korrekt sätt, säger Kirse Jarnerö från Sveriges Tekniska Forskningsintitut och Smart Housing Småland.

Modeller för förvaring av kärnavfall

Ett intressant projekt som professor Giangiacomo Bravo tog upp i sin föreläsning var hur man ska hantera kärnavfall från våra svenska reaktorer på lång sikt. Tekniskt sett är det löst genom att avfallet försluts och förvaras i bergrum på ett sätt som ska klara 100 000 år framåt. Men hur varnar man framtidens befolkning för att gräva på detta ställe, och hur håller man informationen om platsens nedgrävda faror levande så lång tid in i framtiden?

– Vi kan inte utgå från att det kommer att finnas varningsskyltar eller något som markerar denna plats om tusen år, sade Giangiacomo Bravo och berättade om hur man skulle kunna göra simuleringar som kan hjälpa oss förstå och förutspå framtida hot och möjligheter.

Visualisering av data ställer nya krav

Peter Malm, Business Development Director på German Innovation Centre for industry 4.0.

Peter Malm, Business Development Director på German Innovation Centre for industry 4.0.

En annan intressant insikt som Dr Rafael Martins delade med sig av var hur visualisering av data, som i dag används flitigt i form av grafiska datamodeller för att åskådliggöra komplexa förlopp, kräver helt nya angreppssätt för att fungera. Risken är nämligen stor att informationen försvinner i mängden och inte syns när man visualiserar Big Data på traditionellt vis. Det krävs därför nya modeller för att visualisera data när mängden data ökar.

Konkreta tillämpningar och risker

Magnus Mörstam från Tunga Fordon och SP visade hur Big Data ger industrin stora möjligheter att använda data på ett smartare sätt. Inom industrin har man redan idag en massa data som man inte riktigt vet vad man ska göra av eller ser värdet i, men det finns en stor mängd kunskap i dessa datamängder som kan användas för att utveckla sina tjänster eller produkter.

– Det finns även en kostnad för, och vi ser en risk med att digitaliseringen drivs av tekniken. Även om vi finner ett standardiserat sätt att hantera data från exempelvis sensorer kommer det att finnas maskiner som inte är standardiserade i många år framöver, berättade Peter Malm från German Innovation Centre for industry 4.0 och påpekade vikten av att standardisera och att även små och medelstora företag tar kontrollen över egna data, annars riskerar de att deras kunder gör det.

Maria Thunander, Överläkare, med Dr Endokrinologi och diabetes på medicinkliniken och FOU vid Centrallasarettet i Växjö.

Maria Thunander, Överläkare, med Dr Endokrinologi och diabetes på medicinkliniken och FOU vid Centrallasarettet i Växjö.

Bättre diabetesvård och ökad kunskap bland patienterna

– Inom hälsovården och inte minst diabetesvården har vi väldigt mycket data som vi inte kommer åt eller inte kan använda tillräckligt bra, berättade Maria Thunander, läkare och diabetesforskare från Växjö, på sin föreläsning om hur diabetesvården nu tar stora kliv framåt tack vare användningen av mobila sensorer och Big Data.

Tidigare har varje diabetespatient behövt mäta sitt blodsocker tre till sex gånger om dagen med stick i finger och blod på en sticka som analys i en mätare. Nu har de precis fått tillgång till nya flash-mätare där patienterna kan mäta blodsocker 30 gånger om dagen utan att behöva sticka sig.

– Detta genererar väldigt mycket mer data som behöver kombineras med andra data. Data som både patienterna själva och vi inom vården och forskningen behöver få ta del av på ett effektivare sätt.

Omdömen och synpunkter från konferensen

Oksana Vilne, German Innovation Centre for i4.0 från Riga i Litauen.

Oksana Vilne, German Innovation Centre for i4.0 från Riga i Lettland.

­– Vi ska starta tre olika workgroups en i varje baltiskt land, för att främja samarbete och utveckling i våra respektive länder. Syftet är att få igång en mer effektiv produktion med hjälp av IT och där är Big Data en viktig del för oss, säger Oksana Vilne som är en i delegationen från German Innovation Centre for i4.0. Oksana har kommit från Riga i Litauen för att lära mer, knyta kontakter och för att bygga en bro mellan baltiska och svenska företag och organisationer.

 

Magnus Mörstrand, Tunga Fordon, SP

Magnus Mörstam, Tunga Fordon, SP

– Jag uppskattar framförallt att man samlas från olika fakulteter och river de här silosarna som jag upplever finns, både inom akademien och inom institutvärlden där jag kommer ifrån, berättar Magnus Mörstam, Tunga Fordon och SP.

Magnus Mörstam bidrar även till Disa-projektet genom att föra samman företag med forskare och att hitta vad företagen efterfrågar och vad forskarna kan bidra med.

Lisa Ericson, Universitetslektor på eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri vid Linnéuniversitetet. Foto: Linnéuniversitetet

Lisa Ericson, Universitetslektor på eHälsoinstitutet, Institutionen för medicin och optometri vid Linnéuniversitetet. Foto: Linnéuniversitetet

– Det är många olika projekt här på Big Data-konferensen och det är intressant att se hur de olika disciplinerna från akademi, näringsliv och samhälle möts. Jag tror det är viktigt att vi kan samverka, ta del av varandras forskning och erfarenheter, både internt och externt, säger Lisa Ericson som deltar i diabetesprojektet på Linnéuniversitetet där hon ska göra en hälsoekonomisk analys och där Big Data kommer att vara en viktig del.

 

Louise Östlund, Kalmar Science Park

Louise Östlund, Kalmar Science Park

– Big Data är ett jätteintressant ämne. Frågeställningen är väldigt relevant och viktig. Många pratar om Big Data men få vet mer exakt vad det är och hur man ska använda sig av det. För Science Parks del innebär Big Data väldigt stora möjligheter för våra bolag att utveckla spännande innovationer, både i form av produkter, men framförallt tjänster.

– Jag tycker att blandningen av föredrag, allt från ganska djupt forskningsrelaterade föredrag till rent konkreta exempel från näringslivet, var det bästa, men också en del föredrag som visar på mixen av det här.

Se mer från December 8th Big Data Conference

För dig som inte kunde närvara eller se på direktsändningen från konferensen finns filmklipp där du kan ta del av föredragen som hölls på December 8th Big Data Conference:

Filmer från December 8th Big Data Conference