Uppdaterad 2017-11-03 – eventet är framflyttat!

2017-10-23

Välkommen till ett seminarium i juridikens möjligheter. Det är IEC:s arbetsgrupp Juridik, avtal och immaterialrätt som startar med en workshop under ledning av Peder Bylander på Bergenstråhle & Partners.

Peder Bylander, Bergenstrahle & Partner för föreläsningen Mjukvara- kontrollera värdet genom immaterialsrättsliga verktyg på Filmstaden 2016-04-27

Peder Bylander, Bergenstrahle & Partner är sammankallande i arbetsgruppen Juridik, avtal och immaterialrätt och inleder arbetsgruppen med en workshop.

Immaterialrättens roll i affärsskapande är omöjlig att bortse ifrån i dagens digitala värd. Du har säkert hört talas om patent, varumärke och upphovsrätt, men har du reflekterat över hur dessa skydd kompletterar varandra? Förutom nämnda immateriella rättigheter finns det dessutom immateriella tillgångar som också är i behov av att skyddas, såsom företagshemligheter och domännamnsregistreringar.

Detta kombinerade seminarium/workshop vill ge dig en nyanserad bild av de olika skydd som finns att tillgå i immaterialrättens mångfald.

När man närvarar på webben har man nämligen världen som sin försäljningslokal, men man har också en global trupp av konkurrenter. Vissa av dessa kan komma att kopiera framgångsrika produkter, namn och tjänster som de rätta ägarna har investerat mycket tid och resurser för att utveckla.

Under workshopen, som genomförs i samarbete med Videum Science Park, bjuds även på upplysning och övningar på hur man bör identifiera tillgångar och hur man kan använda och skydda dessa.

När: torsdag den 11 januari kl 13:00 – 15:00 (nytt, framflyttat tillfälle)

Var: Videum Science Park hus Echo, konferensrum Ericsson, Framtidsvägen 18, Växjö

Anmälan: Här senast 2018-01-08

Mer info: IEC:s arbetsgrupp Juridik, avtal och immaterialrätt