2016-10-07

För IEC:s medlemmar är den framtida kompetensförsörjningen en av de absolut mest centrala frågorna och för att hantera detta måste man arbeta på många olika fronter. En av frågorna är att säkra återväxten bland unga och öka intresset för IT och de utbildningar och jobb som finns inom sektorn.

IEC har därför valt att göra en intensifierad satsning på att synliggöra IT-relaterade gymnasieutbildningar genom ett nära samarbete med Teknikum i Växjö. Teknikum blir i arbetet en representant för gymnasieutbildningarna med IT-inriktning i Kalmar och Kronoberg, andra skolor är självklart välkomna att delta i arbetet.

Björn Lundsten

Björn Lundsten, IEC:s projektledare för näringsliv i Kronobergs län.

– Det finns en relativt låg kunskap om gymnasieutbildningar med IT-inriktning bland potentiella arbetsgivare. Gymnasielärarna vittnar om hur svårt de har att hitta praktikplatser till de studerande. Vi måste ta vara på det intresse som finns för IT bland våra ungdomar och få dem att fortsätta studera eller arbeta i IT-sektorn, säger Björn Lundsten, IEC.

Satsningen kommer att fokuseras kring en reportageserie, en seminarieserie med gästföreläsningar, dialog med arbetsgivare samt en satsning på att stärka praktikinslagen.

På gymnasienivå finns det två utbildningar som har en tydlig IT-inriktning. Det är dels en yrkesutbildning inom el- och energi som har en och dels en högskoleförberedande utbildning på Teknikprogrammet.

På Teknikum i Växjö har man dessutom det så kallade fjärde året med inriktning IT. Under läsåret 2016/2017 är det totalt 260 elever som läser på IT-inriktningarna på Teknikum och dessa ungdomars intressen måste vi ta vara på.

Mer om El och energiprogrammet

Mer om Teknikprogrammet

Mer om Teknikum i Växjö