2014-03-12

Ett högaktuellt seminarium för dig med intresse för internationell handel, som påbörjat eller funderar på expansion utanför Sveriges gränser!

Bo Leander, projektledare och samverkansstrateg vid ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, presenterar det internationella regelsystemet för internationell handel och finansiering, samt diskuterar utvecklingstendenser på de internationella marknaderna.

Med utgångspunkt från ett konkret fall och med fokus på finansieringsaspekter redogör sedan representanter från Business Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Swedfund och Almi för hur de kan medverka och bistå i internationaliseringsprocessen för företag. Därefter frågestund och möjlighet till mingel mellan medverkande organisationer, företagare och studenter. Seminariet ges på engelska.