2017-06-12

Linnéregionens gymnasieutbildningar och yrkeshögskolor jobbar hårt för att deras elever ska få in en fot i näringslivet. Företagen som ska upplåta praktikplatserna är dock mer restriktiva då det även ställer vissa krav. Men det behöver inte vara så, vilket Standout lyckats visa.

På Standout i Växjö har man många och goda erfarenheter av att erbjuda praktikplatser. Mycket tack vare att man funnit ett alldeles eget sätt att både underlätta för sig själva och få ut mer av praktikanternas arbete samtidigt som praktikanterna lär sig mer.

Lättare med fler som lär av varandra

Hemligheten är att ta in flera praktikanter samtidigt, gärna från olika utbildningar och låta dem jobba i team där de både får hjälpa och lära av varandra!

David Elbe, Standout för föreläsningen Automatisera vardagen i företaget på Filmstaden 2016-04-27

David Elbe, är vd och grundare av Standout, men hittar gärna en ursäkt för att själva hoppa in i koden när det behövs.

– Vi har tagit emot praktikanter under ganska många år och testat lite olika saker, men det var faktiskt mest av en slump att vi kom på det här. Vi råkade ha tre praktikanter samtidigt och insåg att vi kunde ha dem i samma projekt, och upptäckte att det fungerade strålande. Det visade sig att de kunde hjälpa varandra och som grupp även tänka framåt på egen hand, berättar David Elbe, vd och ägare till Standout.

Blandade förkunskaper ger bäst resultat

Många företag tar in praktikanter en och en för att det inte ska ta för stora resurser och för att det ska vara enklare att få in dem i arbetsgruppen, men det går alltså stick i stäv med Standouts erfarenheter.

– Det bästa är om de är mellan tre och sex praktikanter per grupp och att de har kommit olika långt i sina utbildningar. Bra är även om de har lite olika utbildningar i botten. Då kan de lära mycket av varandra och bättre hjälpas åt att lösa problem i grupp.

För handledaren är det också lättare då gruppen gärna funderar en stund på nästa steg innan de går till handledaren för hjälp, och detta har faktiskt resulterat i nya, användbara förslag på hur man kan gå vidare. Och praktikanterna hos Standout återkommer gärna.

– Ja, vi har flera som gjort sin första praktik hos oss tidigt i sin utbildning och sedan återkommit och velat ha en ny praktikplats under sista året. Det är imponerande att få se hur mycket de lärt och förbättrats, framförallt inom de områden de jobbade med förra gången!

Så ser en lyckad praktik ut

För Standouts del har bäst resultat nåtts när uppgifterna legat så nära verkligheten som möjligt.

– Allra bäst är om praktikanterna är delaktiga i riktiga kundprojekt. Det ställer förstås stora krav på handledning och man måste naturligtvis prata med kunderna innan så att de också är införstådda med att det kan påverka leveranstiden, men både vi våra kunder har bara goda erfarenheter av detta så här långt.

Att Standout lyckats väl med sina praktikplatser visar inte minst det faktum att 5 av de 16 anställda på företaget började sin bana som praktikanter på företaget, och att de fortfarande jobbar kvar. Några av dem har varit där i över fem år nu.

– Ja, vi har anställt praktikanter som fått börja som juniorutvecklare. För vår del innebär praktikperioden en unik chans att få lära känna personerna, upptäcka deras styrkor och verkligen se hur de jobbar tillsammans i team. Och detta är ett väldigt bra sätt att växa, både för oss som företag och för dem själva.

Den stora utmaningen

– Den stora utmaningen för vår del är att praktikperioderna inte infaller samtidigt. Här ser naturligtvis företag lite olika på saken, men för vår del, som eftersträvar blandade projektgrupper, blir det ibland svårt att få ihop det hela under projektets gång. Ur vår aspekt skulle det vara bättre med lite längre praktikperioder på 5 till 10 veckor. Sedan behöver det inte vara på heltid, men det skulle underlätta för oss om skolorna hade mer samordnade praktikperioder.

Davids bästa tips och råd när det gäller praktikplatser

– Ligg i framkant. Om det är du som tar kontakt med utbildningssamordnarna och erbjuder praktikplatser underlättar det stort för dem samtidigt som du får mycket tillbaka som till exempel de praktikanter som är mest framåt.

– Om det är någon hos er som själv gjort sin praktik hos er tidigare är denna person extra bra lämpad att vara handledare. Använd det!

– Viktigt är även att handledaren har det stöd och de resurser som krävs för att kunna hjälpa praktikanterna på bästa sätt. Så planera och förbered hela företaget på vad praktikanterna ska göra, och gör det i god tid.

Se mer om Standout här:Standout hjälper designföretag med programmering i webbprojekt och har som målsättning bli Sveriges bästa programmeringspartner till de duktiga designers som finns runt om i landet.