2014-11-17

Konferens på Lnu 20-21 nov 2014.

Konferensen Together 2014 har två spår. Det svenska programmet börjar på morgonen den 20 november och handlar om resultatet i samverkan mellan univerisitetet och näringslivet i tre olika samverkansprojekt; LTC, IEC och REGSAM. Alla tre projekten har pågått i flera år. Bland frågorna: Hur fungerar det när det är som bäst? Vad kan bli bättre? Och hur tar vi detta vidare?

Efter lunch hör vi Bisnode berättta under rubriken “Industry segments in South East Sweden with focus SME Benchmarking”

Linnaeus Technical Centre har internationella gäster som berättar om hur samverkan går till i deras respektive delar av världen. Tunisien, Storbritannien, Finland, Burkina Faso – vad kan vi lära av varandra?

Några praktiska exempel från vår verksamhet presenteras; Rottne industrier och Maskinteknik AB deltar i eventet, som avslutas på fredagen med en workshop om prioriteringar för framtida samverkan.

Together 2014

Hur skapar vi mervärde tillsammans?

20-21 nov 2014 välkomnar Linnéuniversitetet till konferens för universitet, näringsliv och offentlig sektor. Konferensdelen Tillsammans går av stapeln den 20 nov, och det internationella spåret, Together, går från lunch-lunch 20-21 nov. Se nedan.

Tillsammans (20 nov)

Vad gör Linnéuniversitetet, näringsliv och samhälle tillsammans?
REGSAM, LTC och IEC – tre projekt som levererar

Ur innehållet:
Varför samverka?
Projektpresentationer. Goda exempel.
Open space på temat “Hur tar vi detta vidare?”
Kreativa samtal

Tid: 20 nov kl 8.30-16 i Växjö,
Program 20 november 2014 – Tillsammans

Together: Hands-on (20-21 nov)

How do we cooperate in practice?
International symposium, Linnaeus Technical Centre (LTC)
(lunch-lunch, in English)

About:
Regional development in SMEs, small and medium sized companies.
Benchmarking, best practice, discussions between stakeholders in different projects.

Tid: 20 nov kl 12 till 21 nov kl 12 i Växjö.
Program – 20-21 november 2014 – Together

Bilder från Flickr taggade med: #lnultc

https://www.flickr.com/photos/lnu_teknik/albums/72157663207473705

https://www.flickr.com/photos/lnu_teknik/albums/72157649466812051