2011-12-06 | Pressmeddelande

Idag fattade Tillväxtverket beslut om att prioritera IEC:s treårsansökan.

Prioriteringen innebär att vi kan planera för ett formellt finansieringsbeslut under januari 2012. Projektet handlar om att etablera IEC som uthållig plattform för samverkan mellan näringsliv och akademi, med huvudfokus på IKT-området.

Under perioden ska organisation, processer, affärsmodell, aktiviteter och samverkansformer utvecklas och befästas på ett sätt som gör IEC självgående vid ingången till 2015.

LNU.se:

2 236 300 kr har beviljats projektet Information Engineering Center. Pengarna ska användas för att tillgodose behovet av kunskaper och kompetenser inom Information Engineering hos såväl privata företag som offentlig sektor i regionen. Syftet är att utveckla ett kluster. Projektet, som leds av professor Welf Löwe, har också offentlig medfinansiering på 3 362 700 kr.

För mera information kontakta:

Läs mera:

Smålandsposten 2011-12-06: Miljonregn över LNU