2012-01-18

Välkommen till upstartsmöte för IG 12 (Internationalisering) den 28/2 i Växjö

Uppstartsmötet sker i Videum Science Park den 28/2 kl 13-17.