2013-02-11

Resultatet av vår första utvärdering visar att IEC:s uppstartsfas i stort sett varit framgångsrik.

Samtliga kommunikativa aspekter av IEC fungerar utmärkt (vilket är helt centralt i uppstartsfasen då ”mjuka kärnvärden” som t ex acceptans, legitimitet, kännedom och attraktion i mångt är avhängigt excellenta kommunikativa plattformar och utmärkt kommunikativ praktik) samt de centrala innehållsliga komponenterna (främst samverkansbehovet, stärkt konkurrenskraft, rekryteringsbehovet, IG:na som central mekanism för att uppnå detta) börjar ta form på ett produktivt vis.

Hämta rapport med bilagor som ZIP-fil innehållande tre PDF-filer.