2014-06-05

Till IEC:s medlemmar och intressenter: Tre år går fort och den 31/8 tar nuvarande IEC-projekt slut. Vi förbereder nu ansökningar för IEC 2020 som är arbetsnamnet på nästa steg. Till detta ändamål behöver vi nu din hjälp! Hur vill du att IEC ska fungera efter 2014? Vad vill du se mer, mindre, nytt eller annorlunda i nätverket, aktiviteterna, samarbetet akademi-näringsliv m m?

Arbetslunch/medlemssamråd:
Vad vill du se mer, mindre, nytt eller annorlunda av i framtidens IEC?
12/6 Växjö, 16/6 Kalmar

Till IEC:s medlemmar och intressenter:
Har du möjlighet att sätta av en förlängd arbetslunch den

12/6 11:30-14:00 i Växjö eller
16/6 10:30-13:00 i Kalmar?
Vi bjuder på lunch + korta Open Space-workshopar för att hitta svaren på dessa frågor.

Din input är nödvändig för att säkerställa att vi blir allt bättre på att skapa relevans och nytta för våra medlemmar!

Varma hälsningar,

Lars Hornborg, projektledare
Welf Löwe, forskningsledare