2012-01-18 | Pressmeddelande

140 personer från Linnéregionen visade stort engagemang för Information Engineering Center.

Ca 140 personer från Linnéregionen Kalmar-Kronoberg deltog och bidrog till ökad kunskap och dialog när IEC, Information Engineering Center, den 10 och 11 januari genomförde officiella kickoffdagar i Kalmar och Växjö. Inledningstalarna poängterade vikten av ett starkt kluster som knyter samman IT-branschens företag med varandra och med universitetet.