Foto: Kristina Sahlén

Foto: Kristina Sahlén

2017-05-16

Institutionen för Datavetenskap anordnar ett seminarium om digitalisering och digital transformation med Jan Gulliksen, tidigare ordförande för digitaliseringskommissionen. Det är den andra träffen i seminarieserien om digitalisering som handlar om den mest samhällsomvälvande kraft vi sett sedan industrialiseringen.

Jan Gulliksen, mera känd som Gulan, är professor i Människa-datorinteraktion och dekan för skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH.

Jan Gulliksen, mera känd som Gulan, är professor i Människa-datorinteraktion och dekan för skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH.

Har vi gjort allt om står till buds för att utvecklas på bästa möjliga sätt i digitaliseringen kölvatten? Är Sverige bäst i världen på att utnyttja digitaliseringen möjligheter? Jan Gulliksen kommer att dela med sig av sina lärdomar av arbetet med digitaliseringskommissionen och hur Sverige bäst hanterar digitaliseringen.

Förutom att leda digitaliseringskommissionen mellan 2012 och 2016 och vara med i regeringens digitaliseringsråd är Jan Gulliksen även Digital champion of Sweden för EU-kommissionen och sitter också i expertgruppen för att utvärdera impact för forsknings- och innovationspolitiken inom EU där Gulans forskning handlar om Användbarhet och tillgänglighet av IT-system, digital arbetsmiljö och användarcentrerad systemdesign.

När: Torsdag 1 juni kl 16:00 – 18:00

Var: Linnéuniversitetet, H-huset, Linné (H1509)

Anmälan: Senast måndag 29 maj här

Mer om Jan Gulliksen