2017-05-24

Just nu råder det stor brist på kompetenta medarbetare i Sverige och flera andra länder. Vissa branscher är värre än andra, och inom IT och digitalisering är bristen extra stor. Men det beror också på vem man frågar och vilket område som avses. Nu kan du vara med och skapa en mer rättvisande bild.

Hur ser ditt behov av IT-kompetens ut? IT&Telekomföretagen/Almega genomför just nu en kartläggning av kompetensbehov inom IT, telekom och digitalisering för att bättre kunna arbeta för att lösa kompetensbristen.

Du svarar anonymt och enkäten tar bara någon minut att besvara, så var med och skapa ett bra underlag du också. Enkäten är öppen fram till den 1 juni och du hittar den här:
https://response.questback.com/itf/kompetens2017

Mer om IT&Telekomföretagen