2017-05-18

Vilken inriktning vill du att Videum Science Park ska ha? Videum Science Park ska få en mer framskjutande roll och arbeta mer aktivt för att uppmuntra utbyte mellan affärskunnande mellan företag, universitet och forskningscentra. Men vilken inriktning science parken ska ta är ännu ett öppet kort. Och där kan du nu vara med och påverka.

Science park är ett internationellt begrepp för en verksamhet med aktiva länkar till ett universitet eller forskningscentra som uppmuntrar uppbyggnad av nya eller inflyttade kunskapsintensiva företag samt utbyte av affärskunnande mellan företag.

Stefan Uppman, affärsutvecklare, Videum Science Park

Stefan Uppman, affärsutvecklare, Videum Science Park

Videum, Växjö kommuns visionära utvecklingsbolag håller en workshop för att få fram idéer till en möjlig digital profil för Videum Science Park i Växjö där du är välkommen att ge dina synpunkter och förslag.

– En uttalad profil har lättare att samla kompetens som resulterar i praktisk nytta och gagnar hela regionen. Detta är en första workshop där vi kan välja att tänka in universitetets styrkeområden och näringslivets inriktning, men där vi även ska känna oss fria att tänka fritt utifrån era behov, förklarar Stefan Uppman, ansvarig för affärsutveckling på Videum.

Workshopen kommer att processledas i Open space som är en effektiv metod för utvecklingsarbete där man genom konstruktiv dialog lägger fokus på̊ det som är viktigast för deltagarna. Processledare är IEC:s projektledare Lars Hornborg.

När: tisdag 13 juni kl 08:30 – 13:00

Var: Stenladan, Stallvägen 10, Växjö

Anmälan och mer information: Stefan Uppman på mail stefan.uppman@videum.se eller telefon 0470-72 33 17

Inbjudan som pdf:

Klicka för att hämta anmälan som PDF.

Klicka för att hämta anmälan som PDF.