2016-09-16

Tycker du att samverkan, nätverkande och stark lobbyförmåga är viktigt för IT-branschen i regionen? Är inspiration, socialt umgänge och meningsutbyte med likasinnade viktigt för dig?

IEC har sedan starten varit ett EU-finansierat projekt, men nu går projektet mot sitt slut. Om du som vi tycker att IEC har en viktig roll att fylla även i framtiden, är det dags att agera nu.

Detta händer

Den 11 oktober 2016 vidareutvecklas nätverket IEC till en ideell förening. Alla medlemmar inbjudes härmed att delta i detta konstituerande möte där vi gemensamt går igenom och utformar den nya föreningen och dess riktlinjer.  

Till skillnad från tidigare kommer Föreningen IEC att vara en renodlat medlemsstyrd organisation där medlemmarna sätter agendan och bestämmer framtida fokusområden. Så kom och var med och bestäm vad vi ska jobba med!

Bakgrund

IEC startade i sin första fas redan 2011 som ett EU-projekt med uppdrag att etablera en ömsesidigt nyttig samverkan mellan IT-sektorn och IT-forskningen vid Linnéuniversitetet (LNU), med LNU som projektägare.

Under projekttiden har IEC drivit på utvecklingen i branschen med exempelvis Digitala Veckan, den kommande satsningen på en Civilingenjörsutbildning med IT-inriktning och etableringen av det nystartade Big Data-konsortiet. Allt detta i ett levande och livligt nätverk av 250 små och stora IT-företag i regionen som fått ett nav att samlas kring, driva samarbete och umgänge.

Föreningens framtid

Syftet med föreningen är att ha möjlighet att fortsätta:

  • Jobba med ett tydligare identitetsskapande för IT-branschen regionalt
  • Påverka beslutsfattare i en riktning som för våra medlemmars intressen framåt
  • Anordna nätverksträffar, inspirerande möten och driva samarbeten lokalt
  • Se till att medlemsföretagen har en naturlig och problemfri väg in mot universitetet och dess resurser
  • Jobba fokuserat med åtgärder inom kompetensförsörjning på rätt områden
  • Fullfölja insatserna för att befästa regionen som Norra Europas mest attraktiva IT-region att bo, arbeta och verka i.

Var, när och mer information

Tisdagen den 11:e oktober klockan 12:00 (– ca 15:00) samlas vi för gemensam lunch i Kalmar och Växjö, och därefter genomför vi ett konstituerande möte för den ideella föreningen. IEC bjuder på lunchen och lokal på respektive ort meddelas närmare inpå mötet.

Arbetsgruppen kommer att presentera ett förslag till styrelse och stadgar. Alla som är IEC-medlemmar i dag är välkomna att göra sina röster hörda och för att få svar på alla frågor.

Anmäl dig (obligatorisk föranmälan) genom att klicka här.

Läs mer

Om föreningsbildningen

Förslag till stadgar