Våra medlemmar 

Hitta ditt nästa samarbete 

Bland våra medlemmar finner du såväl mindre privatägda företag till större koncerner och organisationer.

Tillsammans bidrar och stärker vi varandra för en kraftfull IT-region med hållbara arbetsplatser genom att samverka, utbyta erfarenheter och hitta gemensamma möjligheter.

Genom närheten till varandra har vi möjlighet att utvecklas. Det här är ett område vi vill bo i, utvecklas som personer och investera i våra verksamheter.

Södra – Travappar – EC Utbildning – Westhoffprojekt – Visma – Ahlin Consulting – Gears of Leo – MOM United AG – Novitell – Standout – Tnsd Konsult – Langco AB – Vinita – Blogvertiser – ADB Centrum Syd – Lexicon – Probiznet AB – Appbolaget Sv AB – Swedbank – Experis IT – KMPG – Artisan – HRM Software AB – SEB – Landstinget Kalmar – Almi Kronoberg – Videum S P – Palantir – Telin Rekrytering & Konsult i Syd AB – Bergenstråle & Partners – Zenta AB – 111 Solutions AB – Frejfaxe – Bachér AB

– Det är viktigt vara drivande för den lokala regionen och att skapa ett lokalt nätverk av kontakter, både på ett personligt plan och för Tieto som företag. Digitri är katalysatorn som skapar nätverket i form av aktiviteter och tillsammans är vi en samlad kraft som kan driva viktiga frågor i regionen.

Mikael Ekström, Tieto

–Vi valde att bli medlemmar för att vi hoppas att både regionen och vårt företag mår bra av att samarbeta med andra företag. Fler affärer är en annan anledning, vi har redan fått förfrågningar från företag i nätverket – och då har det ju precis startat upp.

David Elbe, Standout AB

– Vi söker ett bredare kontaktnät för att kunna göra fler affärer och det tror vi att medlemskapet kan ge oss – att utveckla våra kontakter i regionen genom att samverka och fördela kontakter mellan oss IT-företag, och i förlängningen även samordna gemensamma projekt.

Mats Olsén, AppBolaget Sverige

– Vårt största intresse är att hjälpa intressanta och mogna företag in på den tyska marknaden.

Hasso Wien, MOM United

– Jag har goda erfarenheter i hur Digitri verkar, framför allt i den samverkan som skapas inom näringsliv och mellan näringsliv/universitetsvärlden.

Anders Ahlin, Ahlin Consulting

– Jag valde att söka medlemskap för att stötta föreningen och därmed indirekt mitt eget företagande. Det är t ex inte många som vet att Linnéregionen är Sveriges näst största IT-region efter Stockholm. Genom föreningen kan alla vi som jobbar i IT-branschen profilera IT-clustret i sydöstra Sverige. Om vi kan fortsätta stärka IT-branschen i regionen blir det en uppåtgående spiral med mer kompetens, nya idéer, större dynamik och fler affärsmöjligheter. Det gynnar både näringsliv, akademi och offentlig förvaltning.

Hans Sundkvist, Vinita AB

– Vi vill knyta kontakter med andra IT-företag i regionen och bli en del av ett levande nätverk där man kan vända sig till andra medlemmar vid behov. Jag tycker också det är viktigt att näringslivet och LNU samarbetar på ett bra sätt för att de studenter som går ut därifrån ska vara direkt anställningsbara.

Markus Kämpe, Travappar

Kontakta oss

+46 768-58 22 66