2016-12-12

Tusentals nya IT-talanger, aktivt arbete med att lyfta eftersatta områden och ett föredömligt arbete med att hitta och behålla sin egen IT-personal. Det är inte konstigt att Martin Tiinus trivs på Sigma IT Consulting.

Martin Tiinus, affärsområdeschef på Sigma IT Consulting.

Martin Tiinus, affärsområdeschef på Sigma IT Consulting.

– Ja, jag är ganska stolt över det vi gör på Sigma, det känns bra där vi är nu. Vi har en vision om att ”expect a better tomorrow” och den gäller både för våra medarbetare, våra kunder och vår omvärld. Och det jobbar vi med hela tiden, berättar Martin Tiinus som är affärsområdeschef för Sigma IT Consulting i den familjeägda Sigma-koncernen.

Sigma ska skapa arbetstillfällen för minst tusen IT-talanger. Berätta, hur?

– Sverige står inför en jätteutmaning för att inte tappa internationellt. Sigmas strävan är därför en del i en större helhet. Från Sigmas håll vill vi göra vad vi kan för att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land.

– Enligt beräkningar fattas det 60 000 ingenjörer till år 2020. För att vi ska behålla vår position som IT-nation behöver vi göra någonting. Och här jobbar vi aktivt på tre fronter med utbildningsfrågor, med att väcka tjejers teknikintresse och med mångfald.

– På utbildningssidan anser vi att programmering måste komma med redan i grundskolan. Och för att det ska bli möjligt måste både utbildningsväsendet och näringslivet bjuda till.

– På mångfaldsfronten handlar det om att ta tillvara den kompetens som redan finns i Sverige. Ska vi klara den akuta ingenjörsbristen måste alla hjälpas åt.

Ni har även satsat på en kampanjsajt kallad 1000jobb.nu. Vad har det resulterat i?

Tanken bakom är att visa vilka jobbtillfällen vi skapar, att medvetandegöra den utmaning vi står inför. Rent konkret har det resulterat i ett stort intresse med många frågor, intressanta dialoger och kontakter med personer som vi knappast hade nått i normala fall. Via kampanjen har vi även deltagit i olika nätverksträffar som Smart Women Society och Pink Programming för tjejer som gillar att programmera.

Sigma var ett av företagen som skulle varit med på Stora IT-kompetensdagen men fick förhinder. Vad hände?

– Vi var på en partnerträff för Episerver CMS i Stockholm, men blev insnöade och kunde inte komma hem i tid. Det var synd, för Stora IT-kompetensdagen är viktig för oss och ett bra tillfälle att marknadsföra Sigma, visa upp vad vi kan och vad vi gör. Jag tycker dessutom att det är extra roligt att få vara på universitetet och träffa personer från andra branscher och lyssna på vilka utmaningar de står inför.

– Industrin har stora behov av att utvecklas och även om IT är en drivande faktor är det inte IT i sig själv som är lösningen på industrins problem. Däremot är IT en bra katalysator för att utveckla andra verksamheter och här finns ett eftersatt område som vi kan göra mycket med.

Ni jobbar redan med studenter och har både praktikanter på plats just nu och planerade exjobb till våren. På vilket sätt är detta viktigt för er?

– Ja, studenter är välkomna hit och får jobba direkt i våra projekt för att få känna på verkligt arbete. Det är också ett sätt för oss att hitta framtida kollegor. Vi har flera anställda som började med att göra sin praktik och sina examensarbeten här vilket ledde till anställning.

– Till vårens examensjobb pratar vi just nu med universitetet för att hitta den akademiska vinkeln i våra projekt så att exjobben blir givande för såväl studenterna som skolan och oss som arbetsgivare.

Ni har även nyrekryterat folk utifrån till Växjö. Vad har detta inneburit för er?

– De tre senaste kommer från Stockholm, Malmö och från Irland. För att de ska ha en chans att jobba här hos oss måste vi hjälpa till med bostäder. Sigma har möblerade lägenheter för detta ändamål dit de kan flytta in direkt och därifrån hjälper vi dem sedan att hitta en bra egen bostad. Vi ser även till att ordna regelbundna aktiviteter med personalen så att de nya ska känna sig välkomna och lättare hitta sina platser här hos oss och i Växjö.

Expect a better tomorrow.

Expect a better tomorrow.

Är det ett stort problem för er att få tag i IT-kompetens?

– Ja, det är vår största utmaning. Vi hade definitivt kunnat åta oss fler och större uppdrag om vi hade haft tillgång till rätt kompetens. Vi har annonser ute i dag, men får inte tag i all önskad kompetens här.

– Vi söker till exempel fler seniora Episerver-arkitekter. Erfarna Java-utvecklare har vi alltid behov av också. I vissa fall kan vi tillgodogöra oss den kompentens som finns på andra håll via Sigma, men det hade naturligtvis varit ännu bättre om den funnits här.

Ditt bästa tips till andra företag i regionen för att hitta behövd kompetens

– Se vad du kan göra med de förutsättningar du har. Jag tror att alla kan utveckla sin verksamhet genom att tänka förbi hindren. Om inte det problemet fanns, hur hade du gjort då? Tänk samarbete, var öppen för de möjligheter som presenteras. Begränsningar är ju också en katalysator för innovation, tillägger Martin Tiinus.