2017-11-20

Nu formeras allt fler av IEC:s arbetsgrupper där det är deltagarna som styr inriktning och mål. Det finns arbetsgrupper för många olika inriktningar och senast formerad är arbetsgruppen Arkitektur.

Den 11 januari håller arbetsgruppen Juridik, avtal och immaterialrätt uppstartsmöte medan arbetsgruppen E-Hälsa hade sitt uppstartsmöte redan den 15 november. Men det är inte för sent att hänga på någon av arbetsgrupperna.

Vill du veta mer om vilka arbetsgrupper som finns hittar du dessa på:

För deltagande eller frågor om arbetsgruppen går det fint att kontakta respektive arbetsgrupps sammankallande part som du hittar på arbetsgruppernas egna sidor på IEC-webben tillsammans med arbetsgruppens programförklaring.

Den nyligen formerade arbetsgruppen Arkitektur hette tidigare EA Kronoberg och är ett kompetensnätverk som syftar till att vidareutveckla deltagarnas arkitektur-kompetenser, möjliggöra samarbeten, dela erfarenheter och skapa ett nätverk med likasinnade. Du hittar mer om arbetsgruppen Arkitektur på:

Arkitektur