2011-11-21

VINNOVA bjuder in till en informationsträff om vilka finansieringsmöjligheter som finns nationellt inom Forska&Väx och genom europeisk samverkan inom EUREKA, Eurostars samt Marie Curie.

Under dagen informerar VINNOVA om de nationella finansieringsmöjligheterna för företag som vill satsa på forskning och utveckling, samt om potentialen med att samarbeta med europeiska partners. Vi kommer att ge en översikt av Forska&Väx, EUREKA och Eurostars samt Marie Curie.